DATA COPY - Studio za digitalnu štampu i kopiranje

 • Oml. brigada 7g, N. Beograd

  Uvećaj
 • Kneza Miloša 2, Beograd

  Uvećaj

Sistem varijabilne štampe, insertovanja i kovertiranja personalizovanih dokumenata

Šta uključuje ova usluga?

 •  preuzimanje i obrada podataka
 •  priprema predštampanog obrasca/memoranduma,
 •  priprema koverte sa štampom logotipa korisnika,
 •  personalizovana varijabilna štampa,
 •  kovertiranje glavnog dokumenta i eventualno priloga
 u kovertu,

 •  dostava do pošte, sa mogućnošću plaćanja
poštarine u ime korisnika

Ko su korisnici ove usluge?

Korisnici su sve kompanije koje imaju veliki broj komitenata kojima u redovnim ili periodičnim vremenskim intervalima šalju račune, izvode ili promotivni materijal. >>>Saznajte više

Šta je Vaš benefit?

 • Korišćenjem usluge personalizovane štampe uštedećete hiljade i hiljade dinara, tj. smanjiti troškove,
 • Garantovan kvalitet personalizovane štampe i kovertiranja,
 • Svi poslovi se završavaju u dogovorenom roku,
 • Garantovana sigurnost i tajnost vaših podataka

Područje primene:

 • Finansije: bankovni izvodi, izvodi osiguravajućih kompanija, računi za telekomunikacione usluge, računi komunalnih preduzeća...
 • Poslovna komunikacija: obaveštenja, poslovna pisma, fakture...
 • Marketing: direktna pošta, brošure, katalozi, lifleti
 • Izdavaštvo: časopisi, novine, publikacije, poslovni bilteni