DATA COPY - Studio za digitalnu štampu i kopiranje

 • Oml. brigada 7g, N. Beograd

  Uvećaj
 • Kneza Miloša 2, Beograd

  Uvećaj

Završni pečat za izuzetan utisak!

Finiširanje i dorada predstavljaju završni korak za maksimalan izgled vaših dokumenata.

Nudimo vam originalna i kreativna rešenja za vaše specifične zahteve:

Narezivanje CD i DVD
Snimanje na USB
Kolor skeniranje do A3 formata
Rad na računaru
Priprema fajla za print
Sečenje na laserskom nožu do 2.5 m
Bušenje i pakovanje u foldere
Savijanje i ojačavanje crteža i štampanog materijala
Sortiranje i zumbanje
Heftanje i rasheftavanje
Zaobljavanje uglova
Bigovanje i perforacija
Priprema za štampu

Kolor menadžment

Zašto neke boje na ekranu ne izgledaju isto kao u prirodi?

Zašto nešto što izgleda dobro na ekranu nije tako atraktivno kada se odštampa?

Ovakve probleme rešavamo upotrebom kolor menadžmenta. Kolor menadžment je sistem koji obezbeđuje da se uređaj prvo dovede u stanje što bliže željenom (kalibracija), zatim se za to stanje kreira numerički opis, odnosno kolor profil.
Na taj način, prilikom prelaska slike sa medija ili aparata na monitor, zatim sa monitora na štampač, numeričkom obradom postižemo željeni rezultat. Rezultat je verna reprodukcija boja na monitoru i na štampaču.

Ostale usluge

 • Finiširanje i dorada
 • Dokument menadžment
 • Skeniranje dokumenata
 • Kolor menadžment

Skeniranje poslovnih dokumenata:

 • Uštedite vaš novac i prostor, smanjite obimnu arhivu, prebacite papirnu dokumentaciju u elektronski oblik.
 • Brzo i kvalitetno skeniranje poslovnih dokumenata predstavlja jednostavan način za konverziju vaših papirnih dokumenata u elektronski oblik.
 • Posle konverzije možete lako pregledati, distribuirati, čuvati ili ponovo doći do vaših dokumenata, jednostavno sa vašeg računara.

Dokument menadžment

 • Data Copy može da sačuva vaša elektronska dokumenta za buduće korišćenje i štampu.
 • Neki projekti su jednokratni ili su podložni čestim izmenama i ažuriranju.
 • Skladištenjem i čuvanjem vaših dokumenata u našem back-up sistemu u mogućnosti ste da nam u poslednjem trenutku date nalog za određene izmene i ispravke, pre štampe i dalje manipulacije.
 • Dokumenti mogu brzo biti ažurirani i odštampani.
 • Korisnik stiče dodatnu fleksibilnost, bez potrebe da svaki put , kada je potrebno izvršiti izmene, šalje ceo fajl.
CENOVNIK