DATA COPY - Studio za digitalnu štampu i kopiranje

  • Oml. brigada 7g, N. Beograd

    Uvećaj
  • Kneza Miloša 2, Beograd

    Uvećaj

On-line porudžbina

Podaci naručioca posla:
Štampa i kopiranje:

1. CRNO-BELA ŠTAMPA I KOPIRANJE:

A4 A3 A3+
Jednostrano DvostranoA4 A3 A3+
Jednostrano Dvostrano


2. KOLOR ŠTAMPA I KOPIRANJE:

A4 A3 A3+
Jednostrano DvostranoA4 A3 A3+
Jednostrano Dvostrano


Veliki formati:

3. CRNO-BELA ŠTAMPA I KOPIRANJE LINIJSKOG CRTEŽA:


4. KOLOR ŠTAMPA I KOPIRANJE LINIJSKIH CRTEŽA:


5. KOLOR I CRNO - BELA ŠTAMPA POSTERA:


6. KOLOR I CRNO - BEL0 KOPIRANJE POSTERA:


Skeniranje:

7. CRNO - BELO SKENIRANJE:
A4 A3

8. KOLOR SKENIRANJE:
A4 A3

9. CRNO-BELO SKENIRANJE VELIKIH FORMATA:10. KOLOR SKENIRANJE VELIKIH FORMATA:Plastifikacija:

11. PLASTIFIKACIJA:
A4 A3


12. PLASTIFIKACIJA VELIKIH FORMATA:ID program i Vizit karte:

13. ID KARTICE ZA PLASTIFIKACIJU:


14. ID KARTICE BEZ PLASTIFIKACIJE:


15. MATERIJAL ZA ID KARTICE:


16. VIZIT KARTE:
jednostrane dvostrane


Da Ne

Da Ne

Dorada i ostale usluge:

17. DORADA:


18. DODATNE USLUGE:
Narezivanje CD-a Narezivanje DVD-a
Donosite CD/DVD Narezivanje na našem CD/DVD

Povezivanje:

19. TVRDI POVEZ:
Teget Bordo


20. MEK POVEZ (BROŠIRANI POVEZ):


21. KORIČENJE:


22. TERMO KORIČENJE:


Dodatne informacije: